ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถ ตีเส้นห้ามจอด

 ไปดูเบื้องหลังงานตีเส้นจราจรกันเถอะ งานนี้ต้องอาศัยแรงคนและเครื่องไม้เครื่องมือจำนวนไม่น้อย ซึ่งบางประเภทก็ต้องติดตั้งบนรถยนต์ขณะใช้งาน และมีลักษณะงานที่ต้องทำต่อเนื่อง โดยเฉพาะการต้มวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ต้องกวนตลอดเวลาและใช้งานทันทีภายในหกชั่วโมงหลังต้ม นอกจากนี้ ขณะทำงานก็จะต้องตรวจวัดคุณภาพของเส้นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผิวถนนด้วยว่ามีความยาวและหนาตามต้องการหรือไม่ รวมทั้งเรื่องสีและค่าการสะท้อนแสง ดังนั้น จึงต้องทดสอบก่อนลงมือทำจริงเสมอ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจรแบบไหนที่เรียกว่า “เครื่องหมายบังคับ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่จะต้องทราบว่า สัญลักษณ์นับสิบที่ปรากฏบนผิวถนนหรือบนพื้นทางและขอบทาง ไม่ว่าเป็นเส้นประ เส้นทึบ เส้นสีขาว หรือสีเหลืองที่หลากหลายนั้น มีความหมายมากกว่าเพียงแค่ให้เรามองดู หมายถึงเมื่อมองเห็นแล้วก็ต้องทำตามด้วย เพราะนี่คือเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ เป็นทั้งคำสั่งให้ทำ ไม่ให้ทำ หรือระบุไว้ชัดเจนว่าให้ทำตามอย่างไรบ้าง ซึ่งมีทั้งลักษณะเส้นตามแนวยาวและแนวขวางถนน เครื่องหมายอื่น ๆ รวมทั้งที่เป็นตัวอักษรด้วย ตีเส้นถนน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตีเส้นจราจร และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร