ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว จะกำหนดให้ตีเส้นถนนที่ถนนลาดยาง และต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สีและเส้นจราจรต้องมีความสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดในการใช้ทาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้ ในแต่ละพื้นที่การระบุเครื่องหมายต่าง ๆ บนผิวถนนจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของถนนที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรก ผู้ใช้ถนนจึงควรต้องสังเกตที่พื้นผิวของถนนให้ดีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ถนนลาดยางที่ทำขึ้นมาใหม่ มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการตีเส้นจราจร หรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ การมองเห็นจะมีความเด่นชัดอย่างมาก ด้วยความเข้มของสีถนนใหม่ ที่ตัดกันได้ดีกับสีของเส้นจราจร จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดความสับสนในการใช้ทาง ซึ่งจะแตกต่างกับถนนที่ซ่อม เพราะอาจมีการทิ้งร่องรอยเก่าที่ยังคงมองเห็นได้บนทางเท้าและพื้นถนนเอาไว้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพัก ร่องรอยต่าง ๆ เหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา และสัญลักษณ์ของการตีเส้นจราจรใหม่ ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นได้โดยอัตโนมัติ บวกกับมาตรฐานการทำงาน ที่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะ จึงทำให้ผู้ใช้ถนนและทางเท้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างแน่นอน

สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจก็คือ “ตีเส้นจราจร” เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ที่นับได้ว่าเป็นหลักสากลของโลกที่ทุกประเทศใช้กัน ซึ่งแตกต่างออกไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ ในประเทศไทยปัจจุบัน จุดที่เป็นทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ หรือเป็นจุดอันตราย ทางการได้มีการเพิ่มการทาสีแดงและเพิ่มความฝืดของผิวถนน เพื่อป้องกันการลื่นไถลของรถยนต์ และทำสัญลักษณ์การจราจรที่เด่นชัดกำกับไว้ด้วย ซึ่งในจุดนี้จะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทางควรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้มาก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และควรใช้ทางอย่างระมัดระวัง ในระหว่างขับขี่ควรสังเกตเครื่องหมายต่าง ๆ ไปตลอดทาง เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัยทั้งสิ้น

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตีเส้นจราจร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น