รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

คุณสมบัติเด่นของการตีเส้นจราจรคือ
การควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ การตีเส้นถนนช่วยบังคับให้ผู้ที่ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้งดเว้นการกระทำ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ การตีเส้นยังเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ การตีเส้นถนนเพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้

Tag : ตีเส้นจราจร,ตีเส้นถนน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น