คลังเก็บผู้เขียน: admin

เกี่ยวกับ admin

cc

ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

การตีเส้นจราจร หมายถึง การทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน การตีเส้นถนนทำได้โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้นจราจร เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องตีเส้นถนนเป็นเส­้นตรง หรือสามารถทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาได้ หลังจากนั้นจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให­้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกั­บพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิ­วถนน การตีเส้นจราจรคือการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเพื่อสื่อสารแก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาบนพื้นถนนและคนเดินเท้า การตีเส้นจราจรยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย บางครั้งการตีเส้นจราจรยังช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดเสียงเมื่อวิ่งข้ามถนนหรือพยายามที่จะทำให้ตื่นนอนเมื่อขับรถไปบนไหล่ของถนน เ

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร, ตีเส้นถนน | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความคิดเห็น

ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรบนพื้นทาง หรือเรียกว่า การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เราแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.ตีเส้นจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ 2. ตีเส้นจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร

วัตถุประสงค์ของการตีเส้นจราจร เพื่อทำการควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและข้างทางสำหรับใช้ในการควบคุมการจราจรให้ผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ยังใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุ และช่วยนำทางให้แก่ผู้ขับขี่อีกด้วย

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ตีเส้นจราจร

ลักษณะการตีเส้นจราจร หรือตีเส้นถนนมีหลายลักษณะด้วยกันคือการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง การตีเส้นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งวัตถุ เครื่องหมายนำทางและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่น ๆ

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

คุณสมบัติเด่นของการตีเส้นจราจรคือ การควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ การตีเส้นจราจรช่วยบังคับให้ผู้ที่ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ การตีเส้นจราจรยังเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ การตีเส้นถนนเพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ Tag : ตีเส้นจราจร,ตีเส้นถนน

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร, ตีเส้นถนน | ติดป้ายกำกับ | ไม่ให้ใส่ความเห็น