คลังเก็บผู้เขียน: admin

เกี่ยวกับ admin

cc

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร หมายถึง การทำเครื่องหมายเส้นจราจรบนพื้นทาง ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ ได้แก่ เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง หรือทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขวางแนวทางเดินรถ ได้แก่ เส้นหยุด เส้นให้ทาง เส้นทะแยงห้ามขวางทางแยก เป็นต้น รวมทั้งการใช้สีของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ก็มีทั้ง สีขาว สีดำ สีเหลือง สีแดง สีฟ้า แล้วแต่ความหมายและการใช้งานเฉพาะแห่ง เช่น สีขาว ใช้สำหรับเส้นแบ่งช่องเดินรถหรือช่องจราจร เส้นให้ทาง ทางข้าม สีเหลือง ใช้สำหรับเส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นเฉียงบริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจร เส้นทะแยงห้ามหยุด เป็นต้น สำหรับสันขอบทางบริเวณใดที่ทาสีเหลืองสลับขาว หมายความว่าบริเวณนั้นห้ามจอดรถ แต่สามารถหยุดรับ-ส่งชั่วขณะ บริเวณใดทาสีแดงสลับ ขาว หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร คือการแบ่งขอบเขตการใช้งานของถนน โดยใช้การตีเส้นมาเป็นจุดสังเกตหรือสัญลักษณ์ขอบเขตในการแบ่ง โดยในพื้นที่ที่การจราจรไม่คับคั่งนัก การแบ่งพื้นที่ถนนอาจทำได้ตามความเข้าใจง่ายๆของตัวเองและความเคยชินในการใช้งาน เช่นถนนสองเลน รถสวนกัน ก็แบ่งการใช้งานได้อัตโนมัติคือข้างละหนึ่งเลน แต่ในปัจจุบันความเจริญได้ขยายครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยจึงต้องมีการตีเส้นถนน ในการกำหนดขอบเขตการใช้งานโดย ตีเส้นจราจร นั้นทำโดยการใช้สีขาวและสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ โดยในเขตเมืองเช่นกรุงเทพนั้น การตีเส้นถนนค่อนข้างสำคัญเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของการใช้งานแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีช่องทางจราจรหลายเลน แต่ไม่สามารถขับรถสวนได้ บางพื้นที่เดินรถได้ตามปกติ หรือบางพื้นที่อนุญาตเฉพาะรถโดยสารประจำทางเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ สัญลักษณ์บอกได้ว่าบริเวณนี้สามารถแซงได้ ห้ามแซง รวมถึงการแบ่งทิศทางของการจราจร เป็นต้น ขนาดของ ตีเส้นจราจร นั้นขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์หรือความหมายของสัญลักษณ์ เช่น เส้นแบ่งทิศทางการจราจรตามปกติ เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร โดยเว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร แต่เส้นแบ่งทิศการจราจรคู่ เส้นประคู่เส้นทึบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว จะกำหนดให้ตีเส้นถนนที่ถนนลาดยาง และต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สีและเส้นจราจรต้องมีความสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดในการใช้ทาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้ ในแต่ละพื้นที่การระบุเครื่องหมายต่าง ๆ บนผิวถนนจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของถนนที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรก ผู้ใช้ถนนจึงควรต้องสังเกตที่พื้นผิวของถนนให้ดีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ถนนลาดยางที่ทำขึ้นมาใหม่ มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการตีเส้นจราจร หรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ การมองเห็นจะมีความเด่นชัดอย่างมาก ด้วยความเข้มของสีถนนใหม่ ที่ตัดกันได้ดีกับสีของเส้นจราจร จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดความสับสนในการใช้ทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นถนน รับตีเส้นจราจร

3 เหตุผลความสำคัญของการตีเส้นจราจ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านไม่ชอบการขับขี่รถบนถนนที่ไม่มีการตีเส้นถนน หรือเส้นจราจรไม่ชัดเจน เนื่องจากสับสนอยู่ลึกๆ ว่าระยะเลนส์ที่เราขับอยู่จะไปขับเกินเลนส์ของอีกฝั่งหรือไม่ และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริง ๆ แล้ว โดยเฉพาะช่วงในเขตแดนก่ำกึ่ง ปัญหาที่เกิดก็อาจจะจบยากขึ้น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของสัญลักษณ์บนถนน และแม้ว่าเส้นจราจรจะชัดเจนแล้วก็ตามที แต่การฝ่าฝืนของผู้ใช้ทางที่ประมาท ก็สร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งการตีเส้นถนนที่ชัดเจนบวกกับความระมัดระวังของผู้ขับขี่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 1.ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติเหตุในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกวัน จะว่าไปแล้วในทุก ๆ 1 ชั่วโมง มีอุบัติเกิดขึ้นอยู่ตลอด และอุบัติเหตุรุนแรงก็เกิดจากการที่ผู้ขับขี่มักจะไม่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์ที่ขีดไว้ให้ เช่น การขับแซงช่วงทางโค้ง ไม่ว่าจะเป็นทางโค้งในเส้นทางเรียบปกติ ทางโค้งขึ้นเขา-ลงเขา หรือแม้แต่บนสะพาน ตามกฎการจราจรก็คือ จะมีการตีเส้นจราจรสีเหลืองทึบเป็นทางยาว โดยระยะทางจะขึ้นอยู่กับช่วงของความปลอดภัยของเส้นทาง ดังนั้นจึงห้ามแซงโดยเด็ดขาด แต่รถที่ขับมาด้วยความเร็วและตามหลัง มักจะฝ่าฝืนแซงกันเป็นส่วนมาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจรบนท้องถนนมีประโยชน์อย่างไร การทำถนนโดยทั่วไปเพื่อใช้ในการเดินทางของผู้คน ผู้รับเหมาที่ทำการก่อสร้างถนนเส้นต่าง ๆจะต้องคำนึงถึงการเทพื้นคอนกรีต การราดยางมะตอย เพื่อให้ถนนนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาผลิตหรือทำการก่อสร้างให้ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี ซึ่งนอกจากการเทพื้นและราดยางแล้ว การใช้สีเทอร์โมพลาสติกตีเส้นจราจรเพื่อทำสัญลักษณ์ลงบนพื้นถนนก็เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่สำคัญ โดยสีเทอร์โมพลาสติกเป็นสีที่ใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนพื้นถนนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้รวมกับทั้งพื้นถนนคอนกรีต และพื้นยางมะตอย และสีชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถสะท้อนแสงได้ ทำให้ สามารถมองเห็นเส้นเลนถนน หรือช่องการจราจรต่าง ๆได้ดีในเวลากลางคืน เนื่องจากสีเทอร์โมพลาสติกนี้มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกนี้จึงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างดี นอกจากคุณสมบัติของสีแล้ว ตัวเส้นสัญลักษณ์บนท้องถนนก็ช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ถนนรู้ขอบเขตของตนเองชัดเจน และรู้ว่าควรขับขี่อย่างไรจึงจะปลอดภัย ประโยชน์ของเส้นสัญลักษณ์ตามท้องถนนเหล่านี้ทำให้ผู้ ใช้ถนนไม่สับสนเรื่องระยะช่องเลนส์ว่าเราขับกินเลนส์คนอื่นไม่ การไม่ ตีเส้นจราจรเป็นสัญลักษณ์บนท้องถนนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับกินเลนส์ฝั่งตรงข้ามได้ และเมื่อเรามีการใช้งานร่วมกันเราจึงจำเป็นจะต้องมีกฎที่ใช้ร่วมกันซึ่งเส้นสัญลักษณ์บนท้องถนนถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรานำมาใช้ เป็นกฎการใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ท้องถนนนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถใช้ต้องถนนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น