คลังเก็บป้ายกำกับ: ตีเส้นจราจร

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

รับตีเส้นจราจร คือการนำที่ดีดเชือกก่อนการตีเส้น เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องตีเส้นจราจรเป็นเส­้นตรง หรือสามารถทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาได้ หลังจากนั้นจะกวาดทำความสะอาดบริเวณที่จะตีเส้นจราจรและลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให­้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกั­บพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิ­วถนนจากนั้นนำเครื่องตีเส้นจราจรที่ใส่สีเทอร์โมพลาสติกโดยการใช้แก๊สทำความร้อนให้สีละลายและมาเดินตีเส้นบนพื้นผิวจราจร รับตีเส้นจราจรคือการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเพื่อสื่อสารแก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาบนพื้นถนนและคนเดินเท้า การตีเส้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย บางครั้งการตีเส้นยังช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดเสียงเมื่อวิ่งข้ามถนนหรือพยายามที่จะทำให้ตื่นนอนเมื่อขับรถไปบนไหล่ของถนน

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | 1 ความคิดเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

รับตีเส้นจราจร  เครื่องหมายเส้นจราจรบนพื้นถนน 1.รับตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ (เป็นเส้นประสีขาว ขนาด 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่อง 200 เซนติเมตร) ความหมาย ให้ขับรถในด้านซ้าย เลี้ยวขวา หรือ แซงหน้ารถคันอื่นได้เมื่อปลอดภัย           2.รับตีเส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน (เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 100 เซนติเมตร) ความหมาย ให้ทราบว่าจะถึงเขตทางข้าม แยก เขตห้ามแซง เว้นแต่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ หรือกลับรถ ขับข้ามเส้นได้แต่ต้อระวังเป็นพิเศษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น