ตีเส้นจราจร รับตีเส้น ตีเส้นที่จอดรถ ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน สีต่าง ๆ มีความหมายอย่างไร สำหรับ สีต่าง ๆ ที่ใช้ในการตีเส้นจราจร ที่สามารถเห็นได้ตามท้องถนนนั้น นอกจากจะต้องเป็นสีที่มีความสดใส สามารถมองเห็นบนพื้นถนนได้อย่างชัดเจนแล้ว สีต่าง ๆ ยังถูกใช้เพื่อระบุความหมาย สำหรับสัญลักษณ์แบบเฉพาะต่าง ๆ บนถนนด้วย

สีขาว ใช้เพื่อสำหรับระบุเส้นทางโดยทั่วไป ที่ใช้กับทั้งคนขับรถ และคนที่เดินเท้า ให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น เครื่องหมาย ข้อความ ลูกศร ทางม้าลายสำหรับข้ามถนน ช่องสำหรับใช้เพื่อจอดรถ เป็นต้น สีขาวเป็นสีที่เหมาะใช้กับพื้นที่ทุกรูปแบบ

ตีเส้นที่จอดรถ

ตีเส้นที่จอดรถ

สีเหลือง ใช้เพื่อสำหรับระบุเส้นทางที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงข้อบังคับในการใช้เส้นทาง ที่คนขับรถควรทราบและต้องทำ เช่น เส้นสำหรับแบ่งเลนบนถนน เส้นสำหรับใช้เพื่อห้ามผ่าน ห้ามเลี้ยว หรือห้ามกลับรถ เป็นต้น โดยสีเหลืองถือเป็นสีสากลที่ใช้เพื่อเป็นการแจ้งเตือน ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ตีเส้นที่จอดรถ

ตีเส้นที่จอดรถ

สีแดง ใช้เพื่อห้าม หรือกำหนดข้อบังคับในการใช้เส้นทางโดยเฉพาะ โดยปกติแล้วสีแดงจะไม่ใช่สีหลักในการใช้ตีเส้นที่จอดรถ แต่ใช้เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของสัญลักษณ์ เช่น ห้ามผ่านโดยเด็ดขาด หรือ ห้ามเลี้ยวในบริเวณนี้โดยเด็ดขาด เป็นต้น ด้วยสีแดงเป็นสีที่มีความเด่นมาก ทำให้เป็นสีที่ทุกคนเข้าใจตรงกันได้ว่า นี่เป็นพื้นที่ที่บังคับใช้

นอกจากนี้ยังมีสีอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีความหมายเจาะจงเป็นพิเศษ แต่ใช้เพื่อเสริมความหมายให้กับสัญลักษณ์สีหลัก ๆ เช่น สีดำ สีเทา รวมไปถึงสีที่ใช้เฉพาะพื้นที่อย่าง สีฟ้า ด้วย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ตีเส้นจราจร, ตีเส้นถนน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร