รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

รับตีเส้นจราจร หมายถึง การทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน การตีเส้นถนนทำได้โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้น เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องตีเส้นถนนเป็นเส­้นตรง หรือสามารถทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาได้ หลังจากนั้นจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให­้เกิดการยึดแน่นระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกั­บพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิ­วถนน

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

รับตีเส้นจราจรคือการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเพื่อสื่อสารแก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาบนพื้นถนนและคนเดินเท้า การตีเส้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย บางครั้งการตีเส้นยังช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดเสียงเมื่อวิ่งข้ามถนนหรือพยายามที่จะทำให้ตื่นนอนเมื่อขับรถไปบนไหล่ของถนน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | 1 ความคิดเห็น

ตีเส้นถนน รับตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรบนพื้นทาง หรือเรียกว่า การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เราแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ตีเส้นจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ

ตีเส้นจราจร

2. ตีเส้นบนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

วัตถุประสงค์ของการรับตีเส้นจราจร
เพื่อทำการควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและข้างทางสำหรับใช้ในการควบคุมการจราจรให้ผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ยังใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุ และช่วยนำทางให้แก่ผู้ขับขี่อีกด้วย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร

ลักษณะการตีเส้นจราจร หรือตีเส้นถนนมีหลายลักษณะด้วยกันคือการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแนวทางเดินรถ การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวาง

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

การตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันขอบทาง การตีเส้นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งวัตถุ เครื่องหมายนำทางและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอื่น ๆ
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

คุณสมบัติเด่นของการตีเส้นจราจรคือ
การควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ การตีเส้นถนนช่วยบังคับให้ผู้ที่ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้งดเว้นการกระทำ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ การตีเส้นยังเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ การตีเส้นถนนเพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้

Tag : ตีเส้นจราจร,ตีเส้นถนน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น