ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว จะกำหนดให้ตีเส้นถนนที่ถนนลาดยาง และต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สีและเส้นจราจรต้องมีความสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดในการใช้ทาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้ ในแต่ละพื้นที่การระบุเครื่องหมายต่าง ๆ บนผิวถนนจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของถนนที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรก ผู้ใช้ถนนจึงควรต้องสังเกตที่พื้นผิวของถนนให้ดีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ถนนลาดยางที่ทำขึ้นมาใหม่ มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการตีเส้นจราจร หรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ การมองเห็นจะมีความเด่นชัดอย่างมาก ด้วยความเข้มของสีถนนใหม่ ที่ตัดกันได้ดีกับสีของเส้นจราจร จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดความสับสนในการใช้ทาง ซึ่งจะแตกต่างกับถนนที่ซ่อม เพราะอาจมีการทิ้งร่องรอยเก่าที่ยังคงมองเห็นได้บนทางเท้าและพื้นถนนเอาไว้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพัก ร่องรอยต่าง ๆ เหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา และสัญลักษณ์ของการตีเส้นจราจรใหม่ ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นได้โดยอัตโนมัติ บวกกับมาตรฐานการทำงาน ที่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะ จึงทำให้ผู้ใช้ถนนและทางเท้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างแน่นอน

สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจก็คือ “ตีเส้นจราจร” เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ที่นับได้ว่าเป็นหลักสากลของโลกที่ทุกประเทศใช้กัน ซึ่งแตกต่างออกไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ ในประเทศไทยปัจจุบัน จุดที่เป็นทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ หรือเป็นจุดอันตราย ทางการได้มีการเพิ่มการทาสีแดงและเพิ่มความฝืดของผิวถนน เพื่อป้องกันการลื่นไถลของรถยนต์ และทำสัญลักษณ์การจราจรที่เด่นชัดกำกับไว้ด้วย ซึ่งในจุดนี้จะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทางควรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้มาก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และควรใช้ทางอย่างระมัดระวัง ในระหว่างขับขี่ควรสังเกตเครื่องหมายต่าง ๆ ไปตลอดทาง เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัยทั้งสิ้น

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นถนน รับตีเส้นจราจร

3 เหตุผลความสำคัญของการตีเส้นจราจ
เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านไม่ชอบการขับขี่รถบนถนนที่ไม่มีการตีเส้นถนน หรือเส้นจราจรไม่ชัดเจน เนื่องจากสับสนอยู่ลึกๆ ว่าระยะเลนส์ที่เราขับอยู่จะไปขับเกินเลนส์ของอีกฝั่งหรือไม่ และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริง ๆ แล้ว โดยเฉพาะช่วงในเขตแดนก่ำกึ่ง ปัญหาที่เกิดก็อาจจะจบยากขึ้น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของสัญลักษณ์บนถนน และแม้ว่าเส้นจราจรจะชัดเจนแล้วก็ตามที แต่การฝ่าฝืนของผู้ใช้ทางที่ประมาท ก็สร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งการตีเส้นถนนที่ชัดเจนบวกกับความระมัดระวังของผู้ขับขี่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

1.ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
อุบัติเหตุในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกวัน จะว่าไปแล้วในทุก ๆ 1 ชั่วโมง มีอุบัติเกิดขึ้นอยู่ตลอด และอุบัติเหตุรุนแรงก็เกิดจากการที่ผู้ขับขี่มักจะไม่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์ที่ขีดไว้ให้ เช่น การขับแซงช่วงทางโค้ง ไม่ว่าจะเป็นทางโค้งในเส้นทางเรียบปกติ ทางโค้งขึ้นเขา-ลงเขา หรือแม้แต่บนสะพาน ตามกฎการจราจรก็คือ จะมีการตีเส้นจราจรสีเหลืองทึบเป็นทางยาว โดยระยะทางจะขึ้นอยู่กับช่วงของความปลอดภัยของเส้นทาง ดังนั้นจึงห้ามแซงโดยเด็ดขาด แต่รถที่ขับมาด้วยความเร็วและตามหลัง มักจะฝ่าฝืนแซงกันเป็นส่วนมาก เพราะทนกับการขับช้าของคันหน้าไม่ไหว หลาย ๆ ครั้งจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะวิสัยทัศน์การมองเห็นไม่ครอบคลุม หากใจเย็นสักนิด รอให้พ้นช่วงอันตรายตามสัญลักษณ์บนถนน ก็จะทำให้ปลอดภัยได้มากขึ้น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

2.สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนน
คงเกิดเหตุวุ่นวายไม่น้อย ถ้าผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งการขับขี่ การจอดรถ การชะลอความเร็ว อุบัติเหตุก็อาจจะต้องเกิดขึ้นรายนาที การตีเส้นจราจรเป็นคำแนะนำที่จำเป็นและมีคุณค่าอย่างมาก ผู้ใช้ถนนจึงควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การปฏิบัติการกฎจราจรเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุด ผู้ที่ปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด ก็จะได้ประโยชน์ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการไม่ถูกเรียกปรับในกรณีผิดกฎต่าง ๆ การจอดรถให้คนเดินข้ามที่ทางม้าลาย ซึ่งก็จะได้รับคำขอบคุณจากผู้ข้ามทาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่หากผู้ขับขี่ปฏิบัติเป็นปกติวิสัย ก็จะทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

3.ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน ท้องถนนถูกใช้งานมากขึ้นกว่าในอดีตมาก กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นที่นิยมมากขึ้น และถนนก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้  แต่การที่จะใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยสัญลักษณ์บนท้องถนนหรือที่เราเรียกว่า “ตีเส้นจราจร” ร่วมด้วยเป็นสำคัญ ส่วนของจักรยานก็ไม่ควรนำรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปขับขี่ แม้ว่าจะไม่มีรถจักรยานขับขี่อยู่ก็ตาม และคนเดินเท้า หรือเดินออกกำลังกาย ก็ไม่ควรไปเดินในส่วนนั้น เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  ดังนั้นการใช้ทางให้ถูกต้องเหมาะสมกับยานพาหนะตามที่ได้กำหนดเอาไว้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TAGS • ตีเส้นจราจร • ตีเส้นถนน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจรมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นการวางแนวให้ผู้ที่สัญจรไปมา หรือผู้ที่ใช้งานได้ปฎิบัติตามเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้ การตีเส้นจราจรเป็นการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทาง เพื่อเป็นการสื่อสารแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนพื้นถนนและทางเดินเท้า ได้รับทราบและปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องเข้าใจตรงกัน การที่จะตีเส้นจราจรได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการดีดเชือกก่อน เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้น ไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทิศทาง ทำเป็นเครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จากนั้นจะทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณที่จะทำการตีเส้นจราจร โดยการกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อที่จะให้สีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนนเกิดการยึดติดกันแน่นขึ้น เป็นการทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดร่อนออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นก็จะนำเครื่องตีเส้นที่ใส่สีเทอร์โมพลาสติก ที่มีการใช้แก๊สเผาให้เกิดความร้อน ให้สีละลายมาทำการเดินตีเส้นบนพื้นผิวจราจรตามที่ต้องการได้ การตีเส้นจราจรยังช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความรวดเร็ว และยังให้ความปลอดภัยในการใช้พื้นผิวถนน อีกทั้งการตีเส้นจรจรยังทำเพื่อให้เป็นเครื่องกำเนิดเสียง เมื่อรถวิ่งข้างหรือขับไปบนไหล่ของถนน จะช่วยทำให้ผู้ขับขี่มีความตื่นตัวอีกด้วย

 

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น