ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจร คือการแบ่งขอบเขตการใช้งานของถนน โดยใช้การตีเส้นมาเป็นจุดสังเกตหรือสัญลักษณ์ขอบเขตในการแบ่ง โดยในพื้นที่ที่การจราจรไม่คับคั่งนัก การแบ่งพื้นที่ถนนอาจทำได้ตามความเข้าใจง่ายๆของตัวเองและความเคยชินในการใช้งาน เช่นถนนสองเลน รถสวนกัน ก็แบ่งการใช้งานได้อัตโนมัติคือข้างละหนึ่งเลน แต่ในปัจจุบันความเจริญได้ขยายครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยจึงต้องมีการตีเส้นถนน

ในการกำหนดขอบเขตการใช้งานโดย ตีเส้นจราจร นั้นทำโดยการใช้สีขาวและสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ โดยในเขตเมืองเช่นกรุงเทพนั้น การตีเส้นถนนค่อนข้างสำคัญเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของการใช้งานแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีช่องทางจราจรหลายเลน แต่ไม่สามารถขับรถสวนได้ บางพื้นที่เดินรถได้ตามปกติ หรือบางพื้นที่อนุญาตเฉพาะรถโดยสารประจำทางเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ สัญลักษณ์บอกได้ว่าบริเวณนี้สามารถแซงได้ ห้ามแซง รวมถึงการแบ่งทิศทางของการจราจร เป็นต้น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ขนาดของ ตีเส้นจราจร นั้นขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์หรือความหมายของสัญลักษณ์ เช่น เส้นแบ่งทิศทางการจราจรตามปกติ เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร โดยเว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร แต่เส้นแบ่งทิศการจราจรคู่ เส้นประคู่เส้นทึบ ใช้เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร  ขนานไปกับเส้นประสีขาวขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 200 เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกัน 15 เซนติเมตร เส้นแบบนี้รถที่อยู่ฝั่งเส้นประสามารถข้ามหรือแซงได้เมื่อปลอดภัย ส่วนฝั่งเส้นทึบห้ามแซงเด็ดขาด

ตีเส้นถนน โดยใช้สีเหลือง จะใช้แสดงความหมายเช่น เส้นแบ่งเดินรถประจำทางเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร โดยรถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่ตำรวจกำหนด ให้ใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอื่นห้ามขับผ่านเข้าไปในช่องนี้ หรือ เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทางสามารถข้ามผ่านได้ เส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เว้นช่องห่าง 30 เซนติเมตร รถประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่ตำรวจกำหนด โดยให้ใช่ช่องเดินรถทางด้านซ้าย ของเส้นนี้ รถประเภทอื่นให้ขับผ่านได้กรณีจะเข้าออกจากซอยหรือเลี้ยว

ลักษณะสีที่ใช้ผู้รับเหมานิยมใช้ ตีเส้นจราจร นั้นนิยมใช้สีเทอรโมพลาสติก โรยด้วยลูกแก้วสะท้อนแสง เนื่องจากสามารถเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจน ตัวสีแห้งไว สามารถใช้งานถนนได้หลังจากทาสีไม่นานนักและรองรับการจราจรที่คับคั่งได้ ติดทนนานไม่ลอกไว โดยการตีเส้นถนนนั้นใช้เวลาในการทำไม่นาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว จะกำหนดให้ตีเส้นถนนที่ถนนลาดยาง และต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สีและเส้นจราจรต้องมีความสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดในการใช้ทาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้ ในแต่ละพื้นที่การระบุเครื่องหมายต่าง ๆ บนผิวถนนจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของถนนที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรก ผู้ใช้ถนนจึงควรต้องสังเกตที่พื้นผิวของถนนให้ดีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

ถนนลาดยางที่ทำขึ้นมาใหม่ มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการตีเส้นจราจร หรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ การมองเห็นจะมีความเด่นชัดอย่างมาก ด้วยความเข้มของสีถนนใหม่ ที่ตัดกันได้ดีกับสีของเส้นจราจร จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดความสับสนในการใช้ทาง ซึ่งจะแตกต่างกับถนนที่ซ่อม เพราะอาจมีการทิ้งร่องรอยเก่าที่ยังคงมองเห็นได้บนทางเท้าและพื้นถนนเอาไว้ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปได้สักพัก ร่องรอยต่าง ๆ เหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา และสัญลักษณ์ของการตีเส้นจราจรใหม่ ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นได้โดยอัตโนมัติ บวกกับมาตรฐานการทำงาน ที่ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะ จึงทำให้ผู้ใช้ถนนและทางเท้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างแน่นอน

สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจก็คือ “ตีเส้นจราจร” เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ ที่นับได้ว่าเป็นหลักสากลของโลกที่ทุกประเทศใช้กัน ซึ่งแตกต่างออกไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ ในประเทศไทยปัจจุบัน จุดที่เป็นทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ หรือเป็นจุดอันตราย ทางการได้มีการเพิ่มการทาสีแดงและเพิ่มความฝืดของผิวถนน เพื่อป้องกันการลื่นไถลของรถยนต์ และทำสัญลักษณ์การจราจรที่เด่นชัดกำกับไว้ด้วย ซึ่งในจุดนี้จะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทางควรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้มาก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และควรใช้ทางอย่างระมัดระวัง ในระหว่างขับขี่ควรสังเกตเครื่องหมายต่าง ๆ ไปตลอดทาง เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัยทั้งสิ้น

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

ตีเส้นถนน รับตีเส้นจราจร

3 เหตุผลความสำคัญของการตีเส้นจราจ
เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านไม่ชอบการขับขี่รถบนถนนที่ไม่มีการตีเส้นถนน หรือเส้นจราจรไม่ชัดเจน เนื่องจากสับสนอยู่ลึกๆ ว่าระยะเลนส์ที่เราขับอยู่จะไปขับเกินเลนส์ของอีกฝั่งหรือไม่ และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริง ๆ แล้ว โดยเฉพาะช่วงในเขตแดนก่ำกึ่ง ปัญหาที่เกิดก็อาจจะจบยากขึ้น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของสัญลักษณ์บนถนน และแม้ว่าเส้นจราจรจะชัดเจนแล้วก็ตามที แต่การฝ่าฝืนของผู้ใช้ทางที่ประมาท ก็สร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งการตีเส้นถนนที่ชัดเจนบวกกับความระมัดระวังของผู้ขับขี่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

1.ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
อุบัติเหตุในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกวัน จะว่าไปแล้วในทุก ๆ 1 ชั่วโมง มีอุบัติเกิดขึ้นอยู่ตลอด และอุบัติเหตุรุนแรงก็เกิดจากการที่ผู้ขับขี่มักจะไม่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์ที่ขีดไว้ให้ เช่น การขับแซงช่วงทางโค้ง ไม่ว่าจะเป็นทางโค้งในเส้นทางเรียบปกติ ทางโค้งขึ้นเขา-ลงเขา หรือแม้แต่บนสะพาน ตามกฎการจราจรก็คือ จะมีการตีเส้นจราจรสีเหลืองทึบเป็นทางยาว โดยระยะทางจะขึ้นอยู่กับช่วงของความปลอดภัยของเส้นทาง ดังนั้นจึงห้ามแซงโดยเด็ดขาด แต่รถที่ขับมาด้วยความเร็วและตามหลัง มักจะฝ่าฝืนแซงกันเป็นส่วนมาก เพราะทนกับการขับช้าของคันหน้าไม่ไหว หลาย ๆ ครั้งจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะวิสัยทัศน์การมองเห็นไม่ครอบคลุม หากใจเย็นสักนิด รอให้พ้นช่วงอันตรายตามสัญลักษณ์บนถนน ก็จะทำให้ปลอดภัยได้มากขึ้น

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

2.สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนน
คงเกิดเหตุวุ่นวายไม่น้อย ถ้าผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งการขับขี่ การจอดรถ การชะลอความเร็ว อุบัติเหตุก็อาจจะต้องเกิดขึ้นรายนาที การตีเส้นจราจรเป็นคำแนะนำที่จำเป็นและมีคุณค่าอย่างมาก ผู้ใช้ถนนจึงควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การปฏิบัติการกฎจราจรเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุด ผู้ที่ปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด ก็จะได้ประโยชน์ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการไม่ถูกเรียกปรับในกรณีผิดกฎต่าง ๆ การจอดรถให้คนเดินข้ามที่ทางม้าลาย ซึ่งก็จะได้รับคำขอบคุณจากผู้ข้ามทาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่หากผู้ขับขี่ปฏิบัติเป็นปกติวิสัย ก็จะทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

3.ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน ท้องถนนถูกใช้งานมากขึ้นกว่าในอดีตมาก กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นที่นิยมมากขึ้น และถนนก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้  แต่การที่จะใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยสัญลักษณ์บนท้องถนนหรือที่เราเรียกว่า “ตีเส้นจราจร” ร่วมด้วยเป็นสำคัญ ส่วนของจักรยานก็ไม่ควรนำรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปขับขี่ แม้ว่าจะไม่มีรถจักรยานขับขี่อยู่ก็ตาม และคนเดินเท้า หรือเดินออกกำลังกาย ก็ไม่ควรไปเดินในส่วนนั้น เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  ดังนั้นการใช้ทางให้ถูกต้องเหมาะสมกับยานพาหนะตามที่ได้กำหนดเอาไว้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TAGS • ตีเส้นจราจร • ตีเส้นถนน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น