รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

วัตถุประสงค์ของการรับตีเส้นจราจร
เพื่อทำการควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ

ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและข้างทางสำหรับใช้ในการควบคุมการจราจรให้ผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ยังใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุ และช่วยนำทางให้แก่ผู้ขับขี่อีกด้วย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น