คลังเก็บหมวดหมู่: ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ทำความเข้าใจการตีเส้นจราจร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตีเส้นถนน คือการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนผิวถนน เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ทาง ได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงการจอดยวดยานพาหนะในจุดที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เครื่องหมายสำหรับคนเดินเท้า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จึงมีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริงโดยชัดเจน ทั้งนี้การทำเครื่องหมายต่าง ๆ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว จะกำหนดให้ตีเส้นถนนที่ถนนลาดยาง และต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สีและเส้นจราจรต้องมีความสม่ำเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสับสนและการเข้าใจผิดในการใช้ทาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามมาตรฐานที่ได้ระบุเอาไว้ ในแต่ละพื้นที่การระบุเครื่องหมายต่าง ๆ บนผิวถนนจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของถนนที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรก ผู้ใช้ถนนจึงควรต้องสังเกตที่พื้นผิวของถนนให้ดีด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ถนนลาดยางที่ทำขึ้นมาใหม่ มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการตีเส้นจราจร หรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ การมองเห็นจะมีความเด่นชัดอย่างมาก ด้วยความเข้มของสีถนนใหม่ ที่ตัดกันได้ดีกับสีของเส้นจราจร จึงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เกิดความสับสนในการใช้ทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น

รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจรบนท้องถนนมีประโยชน์อย่างไร การทำถนนโดยทั่วไปเพื่อใช้ในการเดินทางของผู้คน ผู้รับเหมาที่ทำการก่อสร้างถนนเส้นต่าง ๆจะต้องคำนึงถึงการเทพื้นคอนกรีต การราดยางมะตอย เพื่อให้ถนนนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาผลิตหรือทำการก่อสร้างให้ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี ซึ่งนอกจากการเทพื้นและราดยางแล้ว การใช้สีเทอร์โมพลาสติกตีเส้นจราจรเพื่อทำสัญลักษณ์ลงบนพื้นถนนก็เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่สำคัญ โดยสีเทอร์โมพลาสติกเป็นสีที่ใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนพื้นถนนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้รวมกับทั้งพื้นถนนคอนกรีต และพื้นยางมะตอย และสีชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถสะท้อนแสงได้ ทำให้ สามารถมองเห็นเส้นเลนถนน หรือช่องการจราจรต่าง ๆได้ดีในเวลากลางคืน เนื่องจากสีเทอร์โมพลาสติกนี้มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกนี้จึงช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างดี นอกจากคุณสมบัติของสีแล้ว ตัวเส้นสัญลักษณ์บนท้องถนนก็ช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ถนนรู้ขอบเขตของตนเองชัดเจน และรู้ว่าควรขับขี่อย่างไรจึงจะปลอดภัย ประโยชน์ของเส้นสัญลักษณ์ตามท้องถนนเหล่านี้ทำให้ผู้ ใช้ถนนไม่สับสนเรื่องระยะช่องเลนส์ว่าเราขับกินเลนส์คนอื่นไม่ การไม่ ตีเส้นจราจรเป็นสัญลักษณ์บนท้องถนนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับกินเลนส์ฝั่งตรงข้ามได้ และเมื่อเรามีการใช้งานร่วมกันเราจึงจำเป็นจะต้องมีกฎที่ใช้ร่วมกันซึ่งเส้นสัญลักษณ์บนท้องถนนถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรานำมาใช้ เป็นกฎการใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ท้องถนนนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถใช้ต้องถนนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ TAGS • ตีเส้นจราจร • ตีเส้นถนน

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น