ตีเส้นที่จอดรถ

ตีเส้นที่จอดรถ คือการตีเส้นจราจรบนพื้นถนน ทั้งภายในและนอกอาคาร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นช่อง ๆ อย่างเป็นระเบียบ ไว้สำหรับเพื่อใช้ในการจอดรถยนต์โดยเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อทำให้ลานจอดรถ มีข้อบังคับในการจอดรถ สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการนำรถของตัวเองเข้ามาจอดในบริเวณนั้น ๆ โดยเฉพาะ โดยการวางพื้นที่และสัญลักษณ์รูปแบบเฉพาะ ให้สามารถเข้าใจได้อย่างตรงกัน หากไม่มีการตีเส้นที่จอดรถเอาไว้ จะทำให้การจอดรถภายในบริเวณนั้น เกิดความสะเปะสะปะ ไม่มีระเบียบ จน

ตีเส้นที่จอดรถ

ตีเส้นที่จอดรถ

อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ปัญหาการเอารถ เข้า-ออก ที่ทำได้ยาก เพราะรถที่เข้ามาจอดกันแน่นมากเกินไป จนไม่มีที่สำหรับเลี้ยวรถหรือกลับรถ ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจ จนอาจเกิดการทะเลาะกระทบกระทั่งกันได้เลย ทำให้การตีเส้นที่จอดรถ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เมื่อคุณมีพื้นที่สำหรับจอดรถ โดยสามารถทำได้ทั้งสำหรับ รถเล็ก รถใหญ่ จักรยานยนต์ รวมไปถึง ที่จอดรถสำหรับคนพิการ อีกด้วย

TAGS • ตีเส้นที่จอดรถ