คลังเก็บหมวดหมู่: ตีเส้นที่จอดรถ

ตีเส้นจราจร รับตีเส้น ตีเส้นที่จอดรถ ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน สีต่าง ๆ มีความหมายอย่างไร สำหรับ สีต่าง ๆ ที่ใช้ในการตีเส้นจราจร ที่สามารถเห็นได้ตามท้องถนนนั้น นอกจากจะต้องเป็นสีที่มีความสดใส สามารถมองเห็นบนพื้นถนนได้อย่างชัดเจนแล้ว สีต่าง ๆ ยังถูกใช้เพื่อระบุความหมาย สำหรับสัญลักษณ์แบบเฉพาะต่าง ๆ บนถนนด้วย สีขาว ใช้เพื่อสำหรับระบุเส้นทางโดยทั่วไป ที่ใช้กับทั้งคนขับรถ และคนที่เดินเท้า ให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น เครื่องหมาย ข้อความ ลูกศร ทางม้าลายสำหรับข้ามถนน ช่องสำหรับใช้เพื่อจอดรถ เป็นต้น สีขาวเป็นสีที่เหมาะใช้กับพื้นที่ทุกรูปแบบ สีเหลือง ใช้เพื่อสำหรับระบุเส้นทางที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงข้อบังคับในการใช้เส้นทาง ที่คนขับรถควรทราบและต้องทำ เช่น เส้นสำหรับแบ่งเลนบนถนน เส้นสำหรับใช้เพื่อห้ามผ่าน ห้ามเลี้ยว หรือห้ามกลับรถ เป็นต้น โดยสีเหลืองถือเป็นสีสากลที่ใช้เพื่อเป็นการแจ้งเตือน ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ตีเส้นจราจร, ตีเส้นถนน, ตีเส้นที่จอดรถ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความเห็น