ตีเส้นถนน

ตีเส้นถนน  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตีเส้นจราจรเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยด้านล่างนี้เป็นการ รับตีเส้นลูกศรบอกทิศทางเดินรถ

Tag : ตีเส้นถนน

5 ตอบกลับไปที่ ตีเส้นถนน

 1. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนพื้นที่ทำงานทั่วไป เป็นการใช้สีตีเส้นเพื่อแยกสถานที่ในการปฎิบัติงาน เช่นในพื้นที่พักผ่อนใช้สีที่ผ่อนคลาย เป็นต้น มีการใช้สีที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับหน้าที่งาน เพราะพื้นที่ทำงานต้องการสีที่เหมาะสม ทำได้โดยสำรวจพื้นที่ หากพื้นไม่ได้ระดับให้ทำการซ่อมพื้นก่อน เพื่อลดส่วนโค้งนูนตามทางเดินให้น้อยที่สุด ตัดสินใจเลือกสีมาเพื่อตีเส้นถนน จากนั้นทำการตีเส้นถนนเพื่อจำแนกทางเดิน และพื้นที่ใช้ในการทำงาน กำหนดทิศทางสัญจร ว่าจะเคลื่อนย้ายขวาหรือซ้าย ปกติจะใช้หลักการจราจรบนท้องถนน ใช้เส้นประสำหรับทางออกและทางเข้า ใช้แถบลายเสือสำหรับพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

 2. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนบนพื้นทางประเภทบังคับ คือการตีเส้นถนนที่มีความหมายเป็นการบังคับผู้ใช้ทาง ให้ผู้ใช้ทางปฎิบัติตามความหมายนั้น โดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำ โดยการวางแนวที่ต้องการตีเส้น จากนั้นขึ้นโครงร่างของเครื่องหมายจราจร ลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ให้สีไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นจึงตีเส้นถนนด้วยเครื่องตีเส้น ระบบสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ให้เส้นมีความคมชัด มีขอบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีอายุสีที่คงทนด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการตีเส้นถนนบนพื้นผิว

 3. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนบนพื้นทางประเภทเตือน คือการตีเส้นถนน ที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทาง ให้ได้รู้ได้รับทราบล่วงหน้า ถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางมากยิ่งขึ้น ทำได้โดยการวางแนวทางที่จะตีเส้น ทำเครื่องหมายตามที่ต้องการ ลงน้ำยาไพรเมอร์ ตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายด้วยเครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก อันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการตีเส้นถนน มีระบบการให้ความร้อนชุดปากไถแบบอินฟาเรด

 4. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจร คือการตีเส้นเพื่อต้องการที่จะทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เพื่อเป็นการแจ้งให้กับผู้ใช้ทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งผู้เดินเท้าก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นผิวถนน การตีเส้นถนนทำได้โดยการดีดเชือกก่อน เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้นจราจร เมื่อได้แนวและเครื่องหมายจราจรที่ต้องการแล้ว ก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อที่จะให้สีที่จะทานั้นติดกับพื้นถนนอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงทำการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นถนน ซึ่งเป็นระบบสีเทอร์โมพลาสติกบนพื้นถนน เพียงแค่นี่ก็จะได้เครื่องหมายจราจรที่ติดแน่น ไม่หลุดลอกออกจากพื้นผิวถนน

 5. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในหน่วยงานเอกชน การตีเส้นลานจอดรถในหน่วยงานของเอกชน เป็นสถานที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถ เป็นการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อกิจธุระ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการจอดรถหรือเข้าออก จึงต้องมีการตีเส้นถนนในลานจอด เพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และมีช่องรถเข้าออกไม่สับสน สามารถทำได้โดยการออกแบบพื้นที่ก่อน จากนั้นดีดเชือกวางแนวทางที่ต้องการตีเส้นให้กับลานจอด แบ่งเป็นช่องเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถในแต่ละช่อง ตีเส้นถนนเพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นช่องทางจราจรที่บังคับเช่น ลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือขวา บนพื้นผิวลานจอดที่ต้องการ

ใส่ความเห็น