ตีเส้นถนน

ตีเส้นถนน  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตีเส้นจราจรเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางโดยด้านล่างนี้เป็นการ รับตีเส้นลูกศรบอกทิศทางเดินรถ

Tag : ตีเส้นถนน

15 ตอบกลับไปที่ ตีเส้นถนน

 1. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในอาคารสำนักงาน ลานจอดที่อยู่ในอาคารก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ต้องมีการตีเส้นเพื่อแบ่งช่องสำหรับจอดรถ และทำเครื่องหมายบอกทิศทางไว้บนพื้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งการจะทำได้อย่างที่ต้องการนั้น ต้องมีการวางแนวที่จะตีเส้นจราจรก่อน โดยการดีดเชือกเพื่อวางแนว ว่าต้องการแบ่งช่องจอดรถ มีความกว้างและความยาวเท่าใด หรือวางแนวทำเป็นลูกศรบอกทิศทาง เมื่อได้แนวเสร็จแล้วจึงลงน้ำยาเพื่อให้สียึดเกาะกับพื้น จากนั้นจึงตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ระบบสีเทอร์โมพลาสติก ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด มีระบบการให้ความร้อนชุดปากไถแบบอินฟราเรด เพื่อให้สีเทอร์โมพลาสติก ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ สีจึงยึดพื้นผิวได้ดี

 2. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพื้นทาง คือการแสดงสัญลักษณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วยเครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมายเตือน หากเป็นเครื่องหมายเตือนมักใช้สีเหลืองตัดด้วยสีดำ เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัย การตีเส้นจราจรสามารถทำได้ โดยการดีดเชือกเพื่อทำการวางแนวให้ได้อย่างที่ต้องการ ทำเส้นที่จะตีเป็นเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทาง หรือทำเป็นเส้นประ เส้นทึบ แล้วแต่ว่าอยากจะตีเส้นแบบไหน เมื่อได้เส้นที่จะตีแล้วให้ลงน้ำยาไพรเมอร์ก่อน เพื่อที่สีจะได้ยึดเกาะกับพื้นถนนได้ดี จากนั้นค่อยทำการลงสีเป็นลำดับสุดท้าย เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 3. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลูกศรจราจรบอกทิศทาง เป็นการตีเส้นไว้บอกทิศทางบนพื้นผิวถนน มีการทำเครื่องหมายต่าง ๆ ลูกศรบอกทิศทาง ลูกศรเลี้ยวซ้าย-ขวา ลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว ลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว เป็นต้น ทำได้โดยการสำรวจพื้นที่ จากนั้นทำการวางแนวที่ต้องการตีเส้นจราจร โดยการดีดเชือกก่อนการตีเส้นจราจร ทำเป็นเส้นตรง หรือทำเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หลังจากนั้นจะทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ระหว่างสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ทำให้สีเทอร์โมพลาสติกไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน แล้วจึงลงสีเทอร์โมพลาสติกด้วยเครื่องตีเส้นจราจร

 4. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนหัวลูกศรบอกเลี้ยวซ้าย เป็นการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่ขับขี่ไปมาบนพื้นถนน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยอีกด้วย การทำเครื่องหมายลูกศรจราจรบอกเลี้ยวซ้าย เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ขับขี่ว่าต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้า เป็นการบอกผู้ใช้ทางให้ได้รับทราบล่วงหน้าถึงสภาพทาง สามารถที่จะทำได้โดยการวางแนวก่อน การวางแนวนั้นต้องดีดเชือกให้เป็นลูกศรจราจรบอกเลี้ยวซ้าย เมื่อได้ลูกศรอย่างที่ต้องการแล้ว จึงทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ก่อน สีจะได้ไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จากนั้นจึงตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ขอบจะได้คมสวยงาม

 5. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนหัวลูกศรบอกเลี้ยวขวา เป็นการตีเส้นสัญลักษณ์บอกให้เลี้ยวขวา เป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้า ถึงสภาพทางที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ การตีเส้นลูกศรจราจรบอกให้เลี้ยวขวา สามารถกระทำได้โดยการวางแนวก่อน ใช้วิธีดีดเชือกให้เป็นเครื่องหมายลูกศรเลี้ยวขวา เมื่อวางแนวเสร็จก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อเกิดการยึดติดแน่นของสีที่จะทากับพื้นผิวของถนน จากนั้นตีเส้นลูกศรด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ที่เป็นระบบสีเทอร์โมพลาสติก ในขณะตีเส้นจราจรทำให้เนื้อสีเกาะยึดผิว ทำให้เส้นมีความคมชัดสวยงาม

 6. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในคอนโด สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือที่จอดรถ ที่คอนโดต่าง ๆ จำเป็นต้องมี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสะดวกสบาย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนมีรถ ซึ่งสามารถทำได้โดยสำรวจพื้นที่ต้องการจะตีเส้นจราจรลานจอด ทำการตีดเชือกวางแนวที่ต้องการตีเส้น ปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอกัน ทำลูกศรเครื่องหมายเข้าหรือออก แบ่งช่องสำหรับเป็นที่จดรถ ควรมีการการเผื่อพื้นที่ด้านข้างแต่ละด้านไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเปิดประตู หรือในการขนสิ่งของเข้าออก เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 7. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ที่ต้องการใช้เป็นลานจอดรถ มีการลาดยางหรือเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมที่จะทำการตีเส้นจราจร แบ่งพื้นที่ใช้ในการจอดรถ ก่อนจะตีเส้นควรมีการดีดเชือกเพื่อวางแนว จากนั้นทำเครื่องหมายเป็นลูกศรบอกทางเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา แบ่งช่องที่จะใช้ในการจอดรถ จากนั้นลงน้ำยาไพรเมอร์และทำการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร เป็นการตีเส้นจราจรที่จะได้เส้นที่ชัดเจนสวยงาม

 8. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในโรงแรม เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตีเส้นจราจรลานจอดในโรงแรมนั้น สามารถทำให้โดยการดีดเชือกเพื่อวางแนวที่ต้องการจะตีเส้น เส้นจะได้มีความคมชัด มีขอบที่คมสวยงาม เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และใช้เป็นช่องทางจราจรที่บังคับ เช่น ลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือขวา เพื่อให้เลี้ยวทางซ้ายหรือขวานั่นเอง ลงไปบนพื้นผิวถนนที่ราดยางมะตอยหรือคอนกรีต ลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น จากนั้นจึงตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก เพียงแค่นี้ก็จะได้ลานจอดที่เป็นสัดส่วนสวยงาม

 9. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ ย่อมต้องมีผู้คนมาใช้บริการกันมาก ดังนั้นลานจอดรถย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ จึงต้องมีการจัดการให้เป็นสัดส่วน อีกทั้งยังต้องให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย การตีเส้นจราจรให้กับลานจอดรถในโรงพยาบาลนั้น เป็นการอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังช่วยให้ปลอดภัยในการใช้รถด้วย เพราะมีการจัดแบ่งช่องไว้สำหรับจอด และทำเครื่องหมายลูกศร บอกให้ผู้มาใช้บริการรู้ว่าช่องทางไหนเข้าหรือออก ซึ่งการตีเส้นจราจรลานจอดนั้น สามารถทำได้โดยการดีดเชือกวางแนวในการตีเส้นก่อน เมื่อได้เส้นตรงที่แบ่งไว้สำหรับเป็นช่องจอดรถแล้ว และได้เครื่องหมายอย่างที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ แล้วตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร

 10. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของราชการเป็นสถานที่สำคัญ ที่มีผู้คนเข้าไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ขาดไปเสียไม่ได้ก็คือต้องมีลานจอดรถ ให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการได้จอดรถกัน จะได้เกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี โดยการตีเส้นจราจรลานจอดในหน่วยงานราชการนั้น ซึ่งสามารถกระทำได้โดยให้ช่างรับเหมาตีเส้นจราจร เข้ามาดูสถานที่แล้วช่วยวางแผนการ จัดให้มีช่องทางเข้า-ออก มีลูกศรเป็นเครื่องหมายบอกไว้ และมีช่องไว้สำหรับจอดรถ เมื่อได้รูปแบบอย่างที่ต้องการแล้ว จึงทำการดีดเชือกเพื่อวางแนวในการตีเส้น จากนั้นจึงลงน้ำยาไพรเมอร์ และใช้เครื่องตีเส้นจราจรระบบสีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นทำให้เนื้อสีเกาะยึดพื้นผิว ทำให้เส้นมีความคมชัด อายุสีที่คงทนและสวยงาม

 11. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนลานจอดในหน่วยงานเอกชน การตีเส้นลานจอดรถในหน่วยงานของเอกชน เป็นสถานที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถ เป็นการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อกิจธุระ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการจอดรถหรือเข้าออก จึงต้องมีการตีเส้นจราจรในลานจอด เพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และมีช่องรถเข้าออกไม่สับสน สามารถทำได้โดยการออกแบบพื้นที่ก่อน จากนั้นดีดเชือกวางแนวทางที่ต้องการตีเส้นให้กับลานจอด แบ่งเป็นช่องเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถในแต่ละช่อง ตีเส้นจราจรเพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นช่องทางจราจรที่บังคับเช่น ลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือขวา บนพื้นผิวลานจอดที่ต้องการ

 12. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนพื้นที่ทำงานทั่วไป เป็นการใช้สีตีเส้นเพื่อแยกสถานที่ในการปฎิบัติงาน เช่นในพื้นที่พักผ่อนใช้สีที่ผ่อนคลาย เป็นต้น มีการใช้สีที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับหน้าที่งาน เพราะพื้นที่ทำงานต้องการสีที่เหมาะสม ทำได้โดยสำรวจพื้นที่ หากพื้นไม่ได้ระดับให้ทำการซ่อมพื้นก่อน เพื่อลดส่วนโค้งนูนตามทางเดินให้น้อยที่สุด ตัดสินใจเลือกสีมาเพื่อตีเส้นจราจร จากนั้นทำการตีเส้นจราจรเพื่อจำแนกทางเดิน และพื้นที่ใช้ในการทำงาน กำหนดทิศทางสัญจร ว่าจะเคลื่อนย้ายขวาหรือซ้าย ปกติจะใช้หลักการจราจรบนท้องถนน ใช้เส้นประสำหรับทางออกและทางเข้า ใช้แถบลายเสือสำหรับพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

 13. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนบนพื้นทางประเภทบังคับ คือการตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับผู้ใช้ทาง ให้ผู้ใช้ทางปฎิบัติตามความหมายนั้น โดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำ โดยการวางแนวที่ต้องการตีเส้น จากนั้นขึ้นโครงร่างของเครื่องหมายจราจร ลงน้ำยาไพรเมอร์เพื่อให้เกิดการยึดแน่น ให้สีไม่หลุดออกจากพื้นผิวถนน จากนั้นจึงตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้น ระบบสีเทอร์โมพลาสติกกับพื้นถนน ให้เส้นมีความคมชัด มีขอบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีอายุสีที่คงทนด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการตีเส้นจราจรบนพื้นผิว

 14. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนบนพื้นทางประเภทเตือน คือการตีเส้นจราจร ที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทาง ให้ได้รู้ได้รับทราบล่วงหน้า ถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางมากยิ่งขึ้น ทำได้โดยการวางแนวทางที่จะตีเส้น ทำเครื่องหมายตามที่ต้องการ ลงน้ำยาไพรเมอร์ ตีเส้นจราจรเพื่อทำเครื่องหมายด้วยเครื่องตีเส้นระบบสีเทอร์โมพลาสติก อันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการตีเส้นจราจร มีระบบการให้ความร้อนชุดปากไถแบบอินฟาเรด

 15. admin พูดว่า:

  ตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจร คือการตีเส้นเพื่อต้องการที่จะทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เพื่อเป็นการแจ้งให้กับผู้ใช้ทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งผู้เดินเท้าก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นผิวถนน การตีเส้นจราจรทำได้โดยการดีดเชือกก่อน เพื่อเป็นการวางแนวที่ต้องการตีเส้นจราจร เมื่อได้แนวและเครื่องหมายจราจรที่ต้องการแล้ว ก็ทำการลงน้ำยาไพรเมอร์ เพื่อที่จะให้สีที่จะทานั้นติดกับพื้นถนนอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงทำการตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ซึ่งเป็นระบบสีเทอร์โมพลาสติกบนพื้นถนน เพียงแค่นี่ก็จะได้เครื่องหมายจราจรที่ติดแน่น ไม่หลุดลอกออกจากพื้นผิวถนน

ใส่ความเห็น