บริการของเรา

รับเหมางาน ตีเส้นจราจร  ตีเส้นถนน ดังนี้
ตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน
ตีเส้นแบ่งช่องลานจอดรถ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ทางเดินในโรงงาน ลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถโรงพยาบาล ลานจอดรถโรงแรม อาคารจอดรถคอนโด-หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ลานจอดรถมหาลัย โครงการบ้านจัดสรร สถานีบริการน้ำมัน ตลาดนัด หรือสถานที่อื่นๆ

ทำเครื่องหมาย ตีเส้นทางม้าลาย
รับตีเส้นลูกศรบอกทิศทางเดินรถประเภทต่างๆ เช่น  ลูกศรเลี้ยวซ้าย ลูกศรเลี้ยวขวา
สัญลักษณ์ความปลอดภัยบนพื้นทาง เช่น สัญญาลักษณ์ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ

ตีเส้นจราจร -   ตามหน่วยงานเอกชน งานตีเส้นจราจรในโรงงาน หน่วยงานราชการ

ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจอดรถ ห้ามจอด แบ่งทิศทางเดินรถ ลูกศรบอกทิศทางเดินรถ เนินกระโดด
ที่จอดจักรยาน จุดวางขายของ

ใส่ความเห็น